2014-09-14

En fin fjärils larv

Denna fina larv hittades på lunchrasten ....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar